Reference

Naročnik: Mestna občina Murska Sobota Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska sobota
Naročnik: Eles d.o.o. Izvedena dela: Gradbena dela: priprava gradbišča, izdelava temeljev, demontaža obstoječih stebrov Demontažna dela na daljnovodu: demontaža vodnikov, izolatorskih verig ter odvoz materiala Jeklene konstrukcije: Izdelava, montaža in antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij Elektromontažna dela: dobava in montaža izolatorskih verg, vodnikov in strelovodne vrvi
Naročnik: Mestna občina Murska Sobota Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska sobota
Naročnik: Eles d.o.o. Izvedena dela: Gradbena in zemeljska dela: izdelava cevne kabelske kanalizacije Dobava in montaža opreme Zaključna dela: preizkusi in kontrolne meritve
Naročnik: Elektro Primorska d.d. Izvedena dela: Pzi dokumentacija gradbenih konstrukcij in elektromontaže Demontažna dela: jeklene konstrukcije, izolatorske verike, vodniki Gradbena dela na daljnovodi: temelji, dostopne poti Jeklomontažna dela na daljnovodu Elektromontažna dela: dobava in montaža izolatorskih verg, vodnikov in strelovodne vrvi
Naročnik: Eles d.o.o. Izvedena dela: Izvedba geodetskega posnetka dna korita reke Drave- Ptujsko jezero Izgradnja Benotto pilotov Izgradnja vroče cinkanih in barvanih jeklenih konstrukcij z varovalnim vzpenjalnim sistemom Izvedba podvodnih elektromontažnih del
Naročnik: Nigrad, komunalno podjetje d.d. Izvedena dela: Redni obhodi, intervencije in dežurstvo Popravila in zamenjave Obnova in modernizacija objektov
Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju Izvedena dela: Obnova javne razsvetljave v Skokah, ki je zajemala pripravljalna, zemeljska, demontažna, montažna in zaključna dela
Naročnik: Mestna občina Murska Sobota Izvedena dela: Zamenjava svetilk
Naročnik: Eles d.o.o. Izvedena dela: Gradbena dela: izdelava temeljev Jeklene konstrukcije: izdelava, montaža in antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij