Daljnovod 2x110kV Pivka – Postojna

Naročnik: Elektro Primorska d.d.

Izvedena dela:

  • Pzi dokumentacija gradbenih konstrukcij in elektromontaže
  • Demontažna dela: jeklene konstrukcije, izolatorske verike, vodniki
  • Gradbena dela na daljnovodi: temelji, dostopne poti
  • Jeklomontažna dela na daljnovodu
  • Elektromontažna dela: dobava in montaža izolatorskih verg, vodnikov in strelovodne vrvi