Daljnovodi in transformatorske postaje

Podjetje Energoinvest Gornja Radgona se ukvarja z gradnjo, upravljanjem ter vzdrževanjem elektroenergetskih objektov - kablovodov, daljnovodov in transformatorskih postaj od 1kV do 400kV. Naše storitve zajemajo:

  • Proizvodnjo jeklenih konstrukcij
  • Montažo jeklenih konstrukcij
  • Montažo vodnikov
  • Montažo opreme daljnovodov in transformatorskih postaj
  • Spremljajoča gradbena dela, itd.