Cestni in železniški promet

Podjetje Energoinvest Gornja Radgona se ukvarja montažo, upravljanjem ter vzdrževanjem konstrukcij ter opreme v cestnem in železniškem prometu. Naše storitve zajemajo:

  • Proizvodnjo jeklenih konstrukcij
  • Montažo jeklenih konstrukcij
  • Montažo opreme za cestni in železniški promet
  • Spremljajoča gradbena dela, itd.