Dobrodošli na strani podjetja Energoinvest Ljubljana d.o.o.

S čim se ukvarjamo?

DALJNOVODI IN TRANSFORMATORSKE POSTAJE

Gradnja, vzdrževanje in upravljanje elektroenergetskih objektov

JAVNA RAZSVETLJAVA IN SEMAFORIZACIJA

Postavljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije

CESTNI IN ŽELEZNIŠKI PROMET

Vodenje in upravljanje cestnega in železniškega prometa

JoomlaMan