Kontakt

Zemljevid

Naslov: Apaška cesta 1b, 9250 Gornja Radgona

Telefon: +386 2 5649 264

Fax: +386 2 564 9265

e-mail: info@energoinvestgr.si

O nas

Podjetje ENERGOINVEST Gornja Radgona d.o.o. je specializirano za izvedbo elektro-montažnih in gradbenih del, proizvodnjo kovinskih konstrukcij in inženiring.

Gradimo elektroenergetske objekte, kot so kablovodi, daljnovodi, transformatorske postaje ter upravljamo in vodimo cestni ter železniški promet.

Naslov: Apaška cesta 1b, 9250 Gornja Radgona

Telefon: +386 2 564 9264

Fax: +386 2 564 9265

Direktor: Darja Pečenik

Dejavnost podjetja: F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

Matična številka: 7195010000

Identifikacijska številka za DDV: SI79668593