Javna razsvetljava in semaforizacija

Podjetje Energoinvest Gornja Radgona se ukvarja z gradnjo, upravljanjem ter vzdrževanjem javne razsvetljave in semaforizacije. Naše storitve zajemajo:

  • Proizvodnjo jeklenih konstrukcij
  • Montažo jeklenih konstrukcij
  • Montažo vodnikov
  • Montažo opreme javne razsvetljave
  • Spremljajoča gradbena dela, itd.