Ureditev zunanje razsvetljave v RTP Ajdovščina, RTP Vrtojba, RTP Koper, RTP Pivka in RTP Divača

Naročnik: Eles d.o.o.

Izvedena dela:

  • Gradbena in zemeljska dela: izdelava cevne kabelske kanalizacije
  • Dobava in montaža opreme
  • Zaključna dela: preizkusi in kontrolne meritve