Sanacija daljnovodnih stebrov v Ptujskem jezeru

Naročnik: Eles d.o.o.

Izvedena dela:

  • Izvedba geodetskega posnetka dna korita reke Drave- Ptujsko jezero
  • Izgradnja Benotto pilotov
  • Izgradnja vroče cinkanih in barvanih jeklenih konstrukcij z varovalnim vzpenjalnim sistemom
  • Izvedba podvodnih elektromontažnih del