Izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na DC v Rapubliki Sloveniji sklop Ptuj in Murska Sobota

Naročnik: Nigrad, komunalno podjetje d.d.

Izvedena dela:

  • Redni obhodi, intervencije in dežurstvo
  • Popravila in zamenjave
  • Obnova in modernizacija objektov