Daljnovod 2x110kV Krško – Hudo in daljnovod 110kV Brestanica – Hudo

Naročnik: Eles d.o.o.

Izvedena dela:

  • Gradbena dela: izdelava temeljev
  • Jeklene konstrukcije: izdelava, montaža in antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij