Daljnovod 110 kV Kleče – Okroglo II in daljnovod 110 kV Medvode – Mavčiče

Naročnik: Eles d.o.o.

Izvedena dela:

  • Gradbena dela: priprava gradbišča, izdelava temeljev, demontaža obstoječih stebrov
  • Demontažna dela na daljnovodu: demontaža vodnikov, izolatorskih verig ter odvoz materiala
  • Jeklene konstrukcije: Izdelava, montaža in antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij
  • Elektromontažna dela: dobava in montaža izolatorskih verg, vodnikov in strelovodne vrvi